HOME THEATER PROFESSIONALS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. mar. 2007
 • CVR 30494938

Virksomheden HOME THEATER PROFESSIONALS ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med radio og tv mv." og har adresse i Værløse. De blev etableret i 16. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 156.659 DKK, mens den i 2021 var på 337.219 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 29.172 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

29’ DKK

-81%

Egenkapital

1.011’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

36’ DKK

-82%

Årets resultat

202229.172 DKK
2021157.488 DKK
2020263.994 DKK
2019103.752 DKK
201821.321 DKK
201727.251 DKK
2016-141.712 DKK
2015206.734 DKK
2014113.843 DKK
2013171.497 DKK
2012321.344 DKK

Likviditetsgrad

3.122 %

+532%
God

Afkastningsgrad

4 %

-75%
Svag

Soliditetsgrad

97 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.046’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

157’ DKK

-54%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

959’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  157’
  -75’
  -43’
  -
  38’
  5’
  -
  -
  5’
  36’
  -
  36’
  -7’
  29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  87’
  -
  87’
  -
  -
  -
  -
  87’
  -
  37’
  126’
  -
  796’
  959’
  1.046’
  125’
  886’
  -
  -
  1.011’
  -
  1.011’
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  31’
  1.046’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOME THEATER PROFESSIONALS ApS 27.04.2007
HOME THEATER PROFESSIONALS UNDER STIFTELSE 16.03.2007 26.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Sirius Alle 6 · DK-3500 Værløse 01.10.2019
Sirius Alle 6 · DK-3500 Værløse 30.10.2016 30.09.2019
Løvefoddalen 5 · DK-8930 Randers NØ 20.06.2011 29.10.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
464320 Engroshandel med radio og tv mv. 01.01.2008
514320 Engroshandel med radio og tv mv. 01.04.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 16.03.2007 31.03.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-04-27 27.04.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Claus Lewerenz Glæsner 16.03.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Lewerenz Glæsner 16.03.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOME THEATER PROFESSIONALS ApS

Sirius Alle 6
3500 Værløse

CVR

30494938

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. marts 2007

P-nummer

1013180373

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • HTP: HOME THEATER PROFESSIONALS ApS

Branchekode

464320
Engroshandel med radio og tv mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cg@htp.dk

Telefon

27281212

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og dermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-