Regnskabsfirma 24.08.2020 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2007
 • CVR 30492366

Virksomheden Regnskabsfirma 24.08.2020 ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 1. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -780 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+93%

Egenkapital

179’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

+93%

Årets resultat

2024-780 DKK
2023-10.496 DKK
2022-260.034 DKK
202125.267 DKK
202021.682 DKK
201962.329 DKK
201897.217 DKK
201748.735 DKK
201631.687 DKK
201512.733 DKK
201416.635 DKK
20138.606 DKK
20124.102 DKK

Likviditetsgrad

1.187 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

196’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

196’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2024
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -1’
  -
  -1’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2024
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  190’
  -
  3’
  196’
  196’
  125’
  54’
  -
  -
  179’
  -
  179’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  17’
  196’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Regnskabsfirma 24.08.2020 ApS 24.08.2020
RAB REVISION ApS 16.02.2009 23.08.2020
IBO OFFICE ApS 01.04.2007 15.02.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Udsigten 17 · DK-8960 Randers SØ 01.04.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2009
980000 Uoplyst 01.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-24 24.08.2020
2009-02-16 16.02.2009 23.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 16.02.2009

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Nybo Stenager 01.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarne Nybo Stenager 09.07.2020
Diana Kvist Jensen 14.12.2009 09.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Regnskabsfirma 24.08.2020 ApS

Udsigten 17
8960 Randers SØ

CVR

30492366

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2007

P-nummer

1013173741

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

86496595

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, edb, handel og service

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-