MADS HIMMELSTRUP HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2007
 • CVR 30487508

Virksomheden MADS HIMMELSTRUP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Egå. De blev etableret i 22. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.260 DKK, mens den i 2022 var på -10.010 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 90.888 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

91’ DKK

-18%

Egenkapital

364’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

89’ DKK

-18%

Årets resultat

202390.888 DKK
2022110.885 DKK
2021214.124 DKK
2020-142.369 DKK
201985.159 DKK
2018-204.994 DKK
2017-33.183 DKK
2016277.418 DKK
2015321.906 DKK
2014-24.461 DKK
2013163.132 DKK
2012150.674 DKK

Likviditetsgrad

502 %

-71%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

378’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

69’ DKK

-65%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  0
  -4’
  102’
  98’
  89’
  -
  89’
  -2’
  91’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  308’
  -
  -
  308’
  308’
  -
  -
  36’
  -
  31’
  69’
  378’
  40’
  23’
  80’
  -
  364’
  -
  364’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  14’
  378’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MADS HIMMELSTRUP HOLDING ApS 22.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Brovej 2 · DK-8250 Egå 30.12.2021
Bülowsgade 19B · DK-8000 Aarhus C 25.08.2016 29.12.2021
Norsgade 16 · DK-8000 Aarhus C 23.03.2015 24.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 22.03.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-30 30.12.2021
2021-04-15 15.04.2021 29.12.2021
2014-01-31 31.01.2014 14.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.05.2021
125.000 DKK 22.03.2007 10.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. 15.04.2021
Selskabet tegnes af en direktør 31.01.2014 09.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Mads Lynge Himmelstrup 15.04.2021
Mads Lynge Himmelstrup 22.03.2007 09.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Lynge Himmelstrup 22.03.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MADS HIMMELSTRUP HOLDING ApS

Brovej 2
8250 Egå

CVR

30487508

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2007

P-nummer

1013163088

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mads@himmelstrupevents.dk

Telefon

86160044

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab, drive handel og investering, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-