BREJNER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2007
 • CVR 30484169

Virksomheden BREJNER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 15. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.502.762 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.503’ DKK

+203%

Egenkapital

9.783’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.498’ DKK

+205%

Årets resultat

20231.502.762 DKK
2022495.925 DKK
202164.797 DKK
2020282.749 DKK
2019354.160 DKK
20185.229 DKK
2017220.839 DKK
2016-531.596 DKK
20153.640.508 DKK
2014-384.639 DKK
20131.568.254 DKK
2012-334.385 DKK

Likviditetsgrad

892 %

+4%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.811’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.167’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  819’
  819’
  1.498’
  -
  1.498’
  -
  1.503’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.641’
  -
  -
  1.644’
  1.644’
  -
  -
  8.461’
  -
  706’
  9.167’
  10.811’
  125’
  9.597’
  61’
  -
  9.783’
  -
  9.783’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.028’
  10.811’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BREJNER HOLDING ApS 15.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Jagtvej 4 · DK-3480 Fredensborg 15.03.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 15.03.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-03-15 15.03.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.03.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør alene. 15.03.2007

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Brejner 15.03.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Brejner 15.03.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BREJNER HOLDING ApS

Jagtvej 4
3480 Fredensborg

CVR

30484169

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2007

P-nummer

1013154445

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier, anparter og obligationer, at eje og drive fast ejendom, samt at foretage anden finansiel investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-