VATSUG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. mar. 2007
 • CVR 30364120

Virksomheden VATSUG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 20. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -88.484 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-88’ DKK

-860%

Egenkapital

-12’ DKK

-115%

Omsætning

-

Resultat før skat

-88’ DKK

-860%

Årets resultat

2023-88.484 DKK
2022-9.214 DKK
2021107.080 DKK
2020-16.068 DKK
20190 DKK
2018-65.596 DKK
2017-105.122 DKK
2016-53.105 DKK
2015-696 DKK
2014-103.447 DKK
2013123.015 DKK
2012-419 DKK

Likviditetsgrad

14 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-66 %

-191%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

18’ DKK

-83%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -88’
  -
  -88’
  -
  -88’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  18’
  125’
  -137’
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  18’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VATSUG ApS 20.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Oehlenschlægersgade 36 · DK-1663 København V 20.03.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 20.03.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-03-20 20.03.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.03.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller direktørerne i forening. 20.03.2007

Direktører

Navn Fra Til
Gustav Reinhold Hammerich Nordberg 20.03.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gustav Reinhold Hammerich Nordberg 20.03.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VATSUG ApS

Oehlenschlægersgade 36
1663 København V

CVR

30364120

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. marts 2007

P-nummer

1013144636

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

gustav@riesenbar.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab med investering i anparter og aktier som primære investeringsobjekter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller direktørerne i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller