BIRGENS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. mar. 2007
 • CVR 30362780

Virksomheden BIRGENS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 21. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-182’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
2021-19.428 DKK
2020-3.399 DKK
2019-10.787 DKK
2018-2.530 DKK
2017-5.900 DKK
2016-2.783 DKK
2015-2.143 DKK
2014-4.375 DKK
2013-2.650 DKK
2012-1.963 DKK

Likviditetsgrad

11 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-318 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

57’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

27’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  30’
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  57’
  125’
  -307’
  -
  -
  -182’
  -
  -182’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  239’
  57’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BIRGENS HOLDING ApS 21.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Gadevangen 15 · DK-2800 Kongens Lyngby 02.08.2020
Søllerødgade 27 · DK-2200 København N 18.06.2010 01.08.2020
Egegade 7 · DK-2200 København N 30.01.2008 17.06.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 21.03.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-24 24.06.2014
2007-03-21 21.03.2007 23.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.03.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.03.2007

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Birgens Kristensen 21.03.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Birgens Kristensen 21.03.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BIRGENS HOLDING ApS

Gadevangen 15
2800 Kongens Lyngby

CVR

30362780

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. marts 2007

P-nummer

1013139322

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jakob@birgens.dk

Telefon

30301260

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-