PREBEN LARSEN HOLDING AF 12. MARTS 2007 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. mar. 2007
 • CVR 30357167

Virksomheden PREBEN LARSEN HOLDING AF 12. MARTS 2007 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 12. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.688 DKK, mens den i 2021 var på -4.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 164.504 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

165’ DKK

+52%

Egenkapital

1.091’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

165’ DKK

+52%

Årets resultat

2022164.504 DKK
2021108.001 DKK
202097.923 DKK
201983.260 DKK
201896.981 DKK
201776.340 DKK
2016151.125 DKK
201540.751 DKK
201435.832 DKK
201365.686 DKK
201287.658 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.148’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -2’
  -
  -2’
  165’
  -
  165’
  -
  165’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.148’
  1.148’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.148’
  125’
  67’
  -
  -
  1.091’
  -
  1.091’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  57’
  1.148’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PREBEN LARSEN HOLDING AF 12. MARTS 2007 ApS 12.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Tværvej 5 · DK-7700 Thisted 12.03.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 12.03.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-03-12 12.03.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.03.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.03.2007

Direktører

Navn Fra Til
Preben Larsen 12.03.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Preben Larsen 12.03.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PREBEN LARSEN HOLDING AF 12. MARTS 2007 ApS

Tværvej 5
7700 Thisted

CVR

30357167

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. marts 2007

P-nummer

1013119313

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i handelsvirksomheder, samt investeringsvirksomhed og formuepleje

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller