LARS ROSGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2007
 • CVR 30353617

Virksomheden LARS ROSGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 1. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.281 DKK, mens den i 2022 var på -5.280 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.094.135 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.094’ DKK

-191%

Egenkapital

-3.997’ DKK

-38%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.112’ DKK

-193%

Årets resultat

2023-1.094.135 DKK
20221.203.416 DKK
2021-9.695.726 DKK
2020-2.554.908 DKK
20192.929.110 DKK
201883.499 DKK
20174.598.441 DKK
2016690.167 DKK
2015186.673 DKK
2014253.450 DKK
2013933.959 DKK
2012855.110 DKK

Likviditetsgrad

80 %

-5%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-145%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-326 %

-144%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.225’ DKK

-44%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-38%

Gældsforpligtelser

5.222’ DKK

+3%

Tilgodehavende

881’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  10’
  -87’
  -1.028’
  -1.105’
  -1.112’
  -
  -1.112’
  -18’
  -1.094’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  344’
  -
  -
  344’
  344’
  -
  -
  822’
  1’
  5’
  881’
  1.225’
  125’
  -4.122’
  -
  -
  -3.997’
  -
  -3.997’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.122’
  811’
  -
  -
  -
  5’
  -
  1.100’
  1.225’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LARS ROSGAARD HOLDING ApS 01.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Holstebrovej 121 · DK-8800 Viborg 24.04.2018
Gylfesvej 2 · DK-8800 Viborg 18.02.2015 23.04.2018
Gårsdalvej 8 · DK-8800 Viborg 02.07.2008 17.02.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 01.03.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-28 28.04.2022
2007-03-01 01.03.2007 27.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.03.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.03.2007

Direktører

Navn Fra Til
Lars Rosgaard 15.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Rosgaard 01.03.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LARS ROSGAARD HOLDING ApS

Holstebrovej 121
8800 Viborg

CVR

30353617

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2007

P-nummer

1013103719

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investerings- og finansieringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller