ADVOKATANPARTSSELSKABET J. PETERSEN

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. dec. 2006
 • CVR 30209079

Virksomheden ADVOKATANPARTSSELSKABET J. PETERSEN befinder sig i branchen "Juridisk bistand" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 31. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -54.286 DKK, mens den i 2021 var på -58.106 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -504.399 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-504’ DKK

-156%

Egenkapital

8.310’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-641’ DKK

-156%

Årets resultat

2022-504.399 DKK
2021895.962 DKK
2020524.484 DKK
20191.042.089 DKK
2018-626.621 DKK
2017683.080 DKK
2016224.856 DKK
2015546.626 DKK
2014559.530 DKK
20131.180.157 DKK
20121.353.222 DKK

Likviditetsgrad

28.046 %

+27%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.339’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-54’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.323’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -54’
  -
  -
  -
  -54’
  717’
  -1.304’
  -
  -587’
  -641’
  -
  -641’
  -
  -504’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  17’
  -
  17’
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  -
  -
  8’
  139’
  8.323’
  8.339’
  125’
  8.067’
  118’
  -
  8.310’
  -
  8.310’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  30’
  8.339’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ADVOKATANPARTSSELSKABET J. PETERSEN 31.12.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Langelinie Allé 35 · DK-2100 København Ø 30.11.2015
Langebrogade 4 · DK-1411 København K 27.07.2015 29.11.2015
Langebrogade 4 · DK-1411 København K 09.10.2013 26.07.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
691000 Juridisk bistand 01.01.2008
741100 Advokatvirksomhed 01.01.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 31.12.2006 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-12-31 31.12.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 31.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 31.12.2006

Direktører

Navn Fra Til
Johnny Petersen 31.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ADVOKATANPARTSSELSKABET J. PETERSEN

Langelinie Allé 35
2100 København Ø

CVR

30209079

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. december 2006

P-nummer

1012971210

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

691000
Juridisk bistand

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jop@bechbruun.com

Telefon

72273541

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed samt investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja