LASSE ELKJÆR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jan. 2007
 • CVR 30201000

Virksomheden LASSE ELKJÆR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 17. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.500 DKK, mens den i 2021 var på -7.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -716.020 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-716’ DKK

-128%

Egenkapital

8.123’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-715’ DKK

-123%

Årets resultat

2022-716.020 DKK
2021-313.965 DKK
20202.645.655 DKK
20191.317.220 DKK
20182.581.020 DKK
20171.182.648 DKK
20161.116.796 DKK
2015-749.155 DKK
2014-54.001 DKK
201385.443 DKK
2012-82.056 DKK

Likviditetsgrad

3.595 %

+239%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.135’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

438’ DKK

+66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  12’
  -3’
  -716’
  -708’
  -715’
  -
  -715’
  -1’
  -716’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.697’
  -
  -
  7.697’
  7.697’
  -
  -
  368’
  -
  11’
  438’
  8.135’
  125’
  417’
  114’
  -
  8.123’
  -
  8.123’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  10’
  0
  12’
  8.135’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LASSE ELKJÆR HOLDING ApS 23.08.2010
LASSE ELKJÆR HOLDING VEJLE ApS 17.01.2007 22.08.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Nordre Villavej 13 · DK-7100 Vejle 18.02.2013
Chr Winthersvej 7 · DK-7100 Vejle 17.01.2007 17.02.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.07.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.06.2010
980000 Uoplyst 17.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-09-20 20.09.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 17.01.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.09.2013

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Ellegaard Elkjær 17.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Ellegaard Elkjær 17.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LASSE ELKJÆR HOLDING ApS

Nordre Villavej 13
7100 Vejle

CVR

30201000

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. januar 2007

P-nummer

1012943527

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-