K2 MEDIA SPORT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jan. 2007
 • CVR 30200144

Virksomheden K2 MEDIA SPORT ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holte. De blev etableret i 11. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.631.556 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.632’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.044’ DKK

-1%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

1.632’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.631.556 DKK
20211.402 DKK
2020125.794 DKK
2019240.022 DKK
2018-464.508 DKK
2017-494.095 DKK
2016-67.676 DKK
2015347.947 DKK
201456.162 DKK
201317.184 DKK
2012464.216 DKK

Likviditetsgrad

104 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.525’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

500’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.861’
  -
  -
  1.861’
  1.632’
  -
  1.632’
  -
  1.632’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.025’
  1.025’
  -
  500’
  -
  -
  -
  500’
  1.525’
  125’
  191’
  1.646’
  -
  1.044’
  -
  1.044’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  11’
  -
  481’
  1.525’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
K2 MEDIA SPORT ApS 11.01.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Skovskellet 37A · DK-2840 Holte 27.04.2020
Skovskellet 37A · DK-2840 Holte 14.01.2019 26.04.2020
Skovskellet 37A · DK-2840 Holte 18.11.2008 13.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 11.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-01-25 25.01.2023
2007-01-11 11.01.2007 24.01.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.01.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 25.01.2023
Selskabet tegnes af en direktør. 11.01.2007 18.01.2023

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Kjellerup 25.01.2023
Flemming Kjellerup 11.01.2007 18.01.2023
Flemming Kjellerup 11.01.2007

Legalle ejere

Navn Fra Til
K2 MEDIA ApS 11.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Kjellerup 11.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

K2 MEDIA SPORT ApS

Skovskellet 37
2840 Holte

CVR

30200144

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. januar 2007

P-nummer

1012940358

Moderselskab

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at finansiere og/eller eje anparter eller aktier i andre selskaber samt at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-