WINTHER, HUNDESTED HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jan. 2007
 • CVR 30194438

Virksomheden WINTHER, HUNDESTED HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 9. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -15.175 DKK, mens den i 2021 var på -17.119 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 66.487 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

66’ DKK

-90%

Egenkapital

1.111’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

61’ DKK

-91%

Årets resultat

202266.487 DKK
2021690.633 DKK
2020443.550 DKK
201944.899 DKK
2018-32.531 DKK
2017-270.274 DKK
201660.580 DKK
201585.894 DKK
201452.006 DKK
2013138.567 DKK
2012-143.718 DKK

Likviditetsgrad

86 %

+121%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

+53%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.181’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

60’ DKK

-78%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  96’
  96’
  61’
  -
  61’
  -6’
  66’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.121’
  -
  -
  1.121’
  1.121’
  -
  -
  -
  -
  16’
  60’
  1.181’
  125’
  367’
  59’
  -
  1.111’
  -
  1.111’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  1.181’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WINTHER, HUNDESTED HOLDING ApS 09.01.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 724 · DK-2930 Klampenborg 15.06.2015
Karlshøjvej 35 · DK-3390 Hundested 09.01.2007 14.06.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-01-09 09.01.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.01.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 09.01.2007

Direktører

Navn Fra Til
Jens Winther 09.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Winther 09.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WINTHER, HUNDESTED HOLDING ApS

Strandvejen 724
2930 Klampenborg

CVR

30194438

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. januar 2007

P-nummer

1012916155

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jw@4dim.as

Telefon

40321822

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter