AK HOLDING VELLING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jan. 2007
 • CVR 30175964

Virksomheden AK HOLDING VELLING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lem St. De blev etableret i 3. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.500 DKK, mens den i 2022 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 108.942 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

109’ DKK

+962%

Egenkapital

261’ DKK

+72%

Omsætning

-

Resultat før skat

105’ DKK

+923%

Årets resultat

2023108.942 DKK
202210.255 DKK
2021148.970 DKK
2020166.022 DKK
2019-422.132 DKK
201845.008 DKK
201797.254 DKK
2016267.815 DKK
2015210.285 DKK
20140 DKK
2013-1.863 DKK
2012-63.688 DKK

Likviditetsgrad

147 %

+57%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

47 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

560’ DKK

+64%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

300’ DKK

Tilgodehavende

288’ DKK

+62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -6’
  -
  -1’
  105’
  -
  105’
  -4’
  109’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  273’
  -
  -
  273’
  273’
  -
  -
  171’
  -
  9’
  288’
  560’
  125’
  36’
  100’
  -
  261’
  -
  261’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  103’
  -
  -
  -
  -
  2’
  194’
  196’
  560’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AK HOLDING VELLING ApS 03.01.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Kirkegade 50 · DK-6940 Lem St 17.11.2016
Dejbjergvej 15 · DK-6940 Lem St 10.12.2013 16.11.2016
Stauningvej 1 · DK-6940 Lem St 03.01.2007 09.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.12.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 14.12.2010
980000 Uoplyst 03.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-01-03 03.01.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.01.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.01.2007

Direktører

Navn Fra Til
Anton Andersen Kirkegaard 03.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anton Andersen Kirkegaard 03.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AK HOLDING VELLING ApS

Kirkegade 50
6940 Lem St

CVR

30175964

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. januar 2007

P-nummer

1012892566

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, investeringsselskab og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-