DV HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. nov. 2006
 • CVR 30083881

Virksomheden DV HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ørbæk. De blev etableret i 23. november 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 408.663 DKK, mens den i 2021 var på 410.052 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.123.586 DKK.

I bestyrelsen sidder 2 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jens Møller Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.124’ DKK

-18%

Egenkapital

7.595’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.315’ DKK

-22%

Årets resultat

20221.123.586 DKK
20211.374.983 DKK
20201.635.765 DKK
2019362.161 DKK
2018552.675 DKK
2017703.295 DKK
2016264.898 DKK
2015805.543 DKK
2014270.239 DKK
201375.192 DKK
2012388.969 DKK

Likviditetsgrad

635 %

-36%
God

Afkastningsgrad

5 %

-13%
Svag

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.761’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

409’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.040’ DKK

+76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  409’
  -
  -25’
  -
  384’
  20’
  -
  15’
  35’
  1.315’
  -
  1.315’
  -191’
  1.124’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  72’
  -
  72’
  1.588’
  -
  -
  6.648’
  6.720’
  -
  -
  721’
  -
  194’
  1.040’
  7.761’
  188’
  6.661’
  118’
  -
  7.595’
  -
  7.595’
  2’
  2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  164’
  7.761’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DV HOLDING ApS 23.11.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Refsvindinge Byvej 36 · DK-5853 Ørbæk 01.01.2007
Refsvindinge Byvej 36 · DK-5853 Ørbæk 23.11.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.02.2020
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 01.01.2008 26.02.2020
712190 Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport 01.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-11-23 23.11.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
187.500 DKK 23.11.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede bestyrelse i forening. 23.11.2006

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
René Nielsen 23.11.2006 01.05.2007
Jens Petter Grundvig Fregerslev 23.11.2006

Direktører

Navn Fra Til
Jens Petter Grundvig Fregerslev 01.05.2007
René Nielsen 23.11.2006 01.05.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Petter Grundvig Fregerslev 23.04.2007
Jens Møller Pedersen 23.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DV HOLDING ApS

Refsvindinge Byvej 36
5853 Ørbæk

CVR

30083881

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. november 2006

P-nummer

1012829813

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i Danværktøj ApS, samt indkøb og udlejning af specialmaskiner.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede bestyrelse i forening.

Registeret kapital

187.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej