COREBIZ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2006
 • CVR 30083482

Virksomheden COREBIZ ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 8. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 5.016 DKK, mens den i 2022 var på 25.865 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 222.343 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Bøje Svendsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

222’ DKK

-11%

Egenkapital

1.910’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

220’ DKK

-7%

Årets resultat

2023222.343 DKK
2022249.096 DKK
2021470.827 DKK
2020248.422 DKK
2019424.987 DKK
2018309.370 DKK
2017291.029 DKK
2016228.860 DKK
2015117.367 DKK
2014128.501 DKK
201390.374 DKK
2012180.477 DKK

Likviditetsgrad

904 %

-95%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

93 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.056’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

-81%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.314’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  5’
  -25’
  -
  -
  -
  65’
  -1’
  -
  64’
  220’
  -
  220’
  -3’
  222’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  741’
  741’
  -
  -
  -
  114’
  255’
  1.314’
  2.056’
  125’
  1.587’
  -
  -
  1.910’
  -
  1.910’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  12’
  145’
  2.056’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
COREBIZ ApS 08.12.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Københavnsvej 106H · DK-4000 Roskilde 29.10.2022
Bymidten 80 · DK-3500 Værløse 15.01.2018 28.10.2022
Bymidten 80 · DK-3500 Værløse 26.09.2012 14.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.02.2012
701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 13.01.2012 07.02.2012
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008 12.01.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-02-12 12.02.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 12.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Bøje Svendsen 08.12.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Bøje Svendsen 08.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

COREBIZ ApS

Københavnsvej 106
4000 Roskilde

CVR

30083482

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2006

P-nummer

1012828736

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hbs@revograad.dk

Telefon

44992020

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er primært, at eje kapitalandele og i mindre omfang at sælge ydelser indenfor økonomistyring.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-