4You-FBO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. nov. 2006
 • CVR 30070690

Virksomheden 4You-FBO ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 27. november 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.145 DKK, mens den i 2021 var på -4.525 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.162 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+8%

Egenkapital

-72’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+8%

Årets resultat

2022-4.162 DKK
2021-4.517 DKK
2020-19.438 DKK
201973.562 DKK
201822.587 DKK
201735.597 DKK
2016105 DKK
2015-3.045 DKK
20148.970 DKK
2013-17.652 DKK
2012-8.754 DKK

Likviditetsgrad

2 %

-27%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-5.150 %

-38%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1’
  50’
  -122’
  -
  -
  -72’
  -
  -72’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  73’
  73’
  1’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
4You-FBO ApS 24.07.2017
4YOU HOLDING ApS 27.11.2006 23.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Pilehøjvej 28 · DK-2750 Ballerup 27.11.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 01.01.2008
723000 Databehandling 28.11.2006 31.12.2007
652320 Investeringsselskaber 27.11.2006 27.11.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-24 24.07.2017
2012-02-28 28.02.2012 23.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.07.2017
125.000 DKK 27.11.2006 23.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 28.02.2012

Direktører

Navn Fra Til
Kjeld Simonsen 27.11.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kjeld Simonsen 27.11.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

4You-FBO ApS

Pilehøjvej 28
2750 Ballerup

CVR

30070690

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. november 2006

P-nummer

1012789129

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • 4YOU HOLDING APS

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentvirksomhed, handelsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-