EJENDOMSSELSKABET AF 27. OKTOBER 2006 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. okt. 2006
 • CVR 29977348

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET AF 27. OKTOBER 2006 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Lynge. De blev etableret i 27. oktober 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.278.922 DKK, mens den i 2021 var på 1.290.080 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 918.617 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

919’ DKK

+7%

Egenkapital

7.874’ DKK

+13%

Omsætning

1.560’ DKK

0%

Resultat før skat

1.189’ DKK

+8%

Årets resultat

2022918.617 DKK
2021861.292 DKK
2020825.968 DKK
2019770.655 DKK
2018816.210 DKK
2017664.167 DKK
2016583.505 DKK
20151.030.497 DKK
2014213.677 DKK
2013483.472 DKK
201247.625 DKK

Likviditetsgrad

18 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

-3%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

+11%
God

Overskudsgrad

81 %

-1%
God

Balance

17.137’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

1.279’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

8.616’ DKK

-8%

Tilgodehavende

917’ DKK

+50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1.560’
  1.279’
  -
  -
  -
  1.262’
  167’
  -
  -
  167’
  1.189’
  -
  1.189’
  -
  919’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  16.220’
  -
  -
  -
  -
  16.220’
  -
  -
  -
  -
  917’
  917’
  17.137’
  125’
  7.749’
  -
  -
  7.874’
  -
  7.874’
  646’
  646’
  2.620’
  -
  -
  -
  3.454’
  3.854’
  766’
  -
  -
  -
  205’
  5.163’
  17.137’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET AF 27. OKTOBER 2006 ApS 27.10.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Tofteengen 5 · DK-3540 Lynge 20.03.2019
Tofteengen 5 · DK-3540 Lynge 26.10.2017 19.03.2019
Tofteengen 7 · DK-3540 Lynge 27.10.2006 25.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 20.12.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 27.10.2006 19.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-10-27 27.10.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.10.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 27.10.2006

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Jørgensen 02.10.2023
Kenneth Winther 27.10.2006
Kenneth Winther 27.10.2006 02.10.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henning Langthaler 27.10.2006 02.10.2023
Mads Rytter Hedelin 27.10.2006 02.10.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET AF 27. OKTOBER 2006 ApS

Tofteengen 5
3540 Lynge

CVR

29977348

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. oktober 2006

P-nummer

1012713173

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i samt udlejning af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej