REBO-MANAGEMENT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. okt. 2006
 • CVR 29932336

Virksomheden REBO-MANAGEMENT ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Nykøbing F. De blev etableret i 9. oktober 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 17.021 DKK, mens den i 2022 var på 4.917 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 16.009 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Uffe Stein.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

16’ DKK

+297%

Egenkapital

-104’ DKK

+13%

Omsætning

332’ DKK

+281%

Resultat før skat

16’ DKK

+297%

Årets resultat

202316.009 DKK
20224.030 DKK
202162.819 DKK
202027.328 DKK
2019145.421 DKK
2018105.572 DKK
2017123.486 DKK
2016-3.092.705 DKK
2015-42.720 DKK
2014-61.995 DKK
2013-147.884 DKK
2012431.846 DKK

Likviditetsgrad

34 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

32 %

-80%
God

Soliditetsgrad

-196 %

+95%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

5 %

-9%
Tilfredsst.

Balance

53’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

17’ DKK

+246%

Gældsforpligtelser

157’ DKK

+28%

Tilgodehavende

53’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  332’
  17’
  -
  -
  305’
  17’
  -
  -1’
  -
  -1’
  16’
  -
  16’
  -
  16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  53’
  53’
  125’
  -229’
  -
  -
  -104’
  -
  -104’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  157’
  53’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REBO-MANAGEMENT ApS 09.10.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Ulslevvej 4 · DK-4800 Nykøbing F 01.01.2007
Ulslevvej 4 · DK-4800 Nykøbing F 09.10.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.07.2011
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.06.2011
980000 Uoplyst 09.10.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-14 14.03.2016
2007-08-10 10.08.2007 13.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.10.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.08.2007

Direktører

Navn Fra Til
Uffe Stein 09.10.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Uffe Stein 31.08.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REBO-MANAGEMENT ApS

Ulslevvej 4
4800 Nykøbing F

CVR

29932336

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. oktober 2006

P-nummer

1012655718

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

us@provi.dk

Telefon

54860604

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-