IMED ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. sep. 2006
 • CVR 29929777

Virksomheden IMED ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil" og har adresse i Odder. De blev etableret i 27. september 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 910.909 DKK, mens den i 2022 var på 978.552 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 773.040 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

773’ DKK

+13%

Egenkapital

864’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

993’ DKK

+14%

Årets resultat

2023773.040 DKK
2022681.523 DKK
2021439.158 DKK
2020780.451 DKK
2019756.407 DKK
2018713.369 DKK
2017487.705 DKK
2016751.885 DKK
2015369.951 DKK
2014469.531 DKK
2013345.405 DKK
2012399.405 DKK

Likviditetsgrad

441 %

+12%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

77 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.117’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

911’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.117’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  911’
  -
  -
  -
  -
  83’
  -1’
  -
  82’
  993’
  -
  993’
  -219’
  773’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  160’
  296’
  -
  -
  661’
  1.117’
  1.117’
  50’
  14’
  800’
  -
  864’
  -
  864’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  218’
  19’
  107’
  253’
  1.117’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IMED ApS 27.09.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Skovdalsvej 4 · DK-8300 Odder 27.09.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 01.01.2008
331090 Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr 27.09.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-07 07.08.2017
2008-05-23 23.05.2008 06.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.08.2017
125.000 DKK 27.09.2006 06.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 23.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Ulrik Bruhn 27.09.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulrik Bruhn 12.12.2014
Nick Bruhn 22.08.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IMED ApS

Skovdalsvej 4
8300 Odder

CVR

29929777

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. september 2006

P-nummer

1012643302

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

325000
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og industri og aktiviteter i tilknytning hertil

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-