ULF THIEMER JØNSSON HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. sep. 2006
 • CVR 29915792

Virksomheden ULF THIEMER JØNSSON HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hadsten. De blev etableret i 19. september 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.925 DKK, mens den i 2022 var på -6.461 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -65.730 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-66’ DKK

-132%

Egenkapital

313’ DKK

-28%

Omsætning

-

Resultat før skat

-66’ DKK

-132%

Årets resultat

2023-65.730 DKK
2022205.536 DKK
2021-30.575 DKK
202094.108 DKK
2019107.575 DKK
2018-12.501 DKK
201777.071 DKK
2016-9.248 DKK
201551.399 DKK
2014-4.818 DKK
201311.043 DKK
201266.477 DKK

Likviditetsgrad

2.436 %

+153%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-49%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

319’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

147’ DKK

+153%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  5’
  0
  -
  5’
  -66’
  -
  -66’
  -
  -66’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  171’
  171’
  -
  -
  -
  -
  1’
  147’
  319’
  125’
  20’
  61’
  -
  313’
  -
  313’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  319’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ULF THIEMER JØNSSON HOLDING ApS 19.09.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Rækkevej 17 · DK-8370 Hadsten 18.12.2015
Mundelstrupvej 8 · DK-8381 Tilst 25.10.2010 17.12.2015
Langenæs Allé 34 · DK-8000 Århus C 19.09.2006 24.10.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 19.09.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-29 29.02.2016
2006-09-19 19.09.2006 28.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.09.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 19.09.2006

Direktører

Navn Fra Til
Ulf Thiemer Jønsson 19.09.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulf Thiemer Jønsson 19.09.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ULF THIEMER JØNSSON HOLDING ApS

Rækkevej 17
8370 Hadsten

CVR

29915792

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. september 2006

P-nummer

1012595677

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingsselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-