M. TORPEGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2006
 • CVR 29914672

Virksomheden M. TORPEGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense N. De blev etableret i 14. september 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -29.507 DKK, mens den i 2022 var på 13.984 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 563.610 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

564’ DKK

+35%

Egenkapital

1.921’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

571’ DKK

+35%

Årets resultat

2023563.610 DKK
2022416.459 DKK
2021-77.878 DKK
2020528.487 DKK
201957.650 DKK
2018-96.147 DKK
201731.778 DKK
2016-85.579 DKK
2015-68.070 DKK
2014105.902 DKK
2013225.686 DKK
201253.234 DKK

Likviditetsgrad

378 %

+57%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-264%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.144’ DKK

+28%

Bruttofortjeneste

-30’ DKK

-311%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

844’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -30’
  65’
  -8’
  543’
  600’
  571’
  -
  571’
  -7’
  564’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.300’
  -
  -
  1.300’
  1.300’
  -
  -
  -
  -
  417’
  844’
  2.144’
  125’
  1.735’
  61’
  -
  1.921’
  -
  1.921’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  152’
  -
  -
  7’
  -
  -
  224’
  2.144’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. TORPEGAARD HOLDING ApS 14.09.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Ædelgranvænget 10 · DK-5270 Odense N 16.01.2009
Billeshavevej 69 · DK-5210 Odense NV 14.09.2006 15.01.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 14.09.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-21 21.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.09.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Martin Wadstrøm Torpegaard 14.09.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Wadstrøm Torpegaard 14.09.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. TORPEGAARD HOLDING ApS

Ædelgranvænget 10
5270 Odense N

CVR

29914672

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2006

P-nummer

1012590241

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueinvestering

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-