V.V.S. GAARDEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. sep. 2006
 • CVR 29914249

Virksomheden V.V.S. GAARDEN ApS befinder sig i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Maribo. De blev etableret i 18. september 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -28.863 DKK, mens den i 2020 var på -49.398 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 361.989 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

362’ DKK

+35%

Egenkapital

1.823’ DKK

+25%

Omsætning

-

Resultat før skat

362’ DKK

+45%

Årets resultat

2021361.989 DKK
2020268.222 DKK
2019167.563 DKK
201878.302 DKK
2017109.201 DKK
2016-21.141 DKK
201526.548 DKK
201435.930 DKK
201326.350 DKK
20121.263 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

82 %

+32%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.217’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-29’ DKK

+42%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -29’
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -62’
  188’
  126’
  362’
  -
  362’
  0
  362’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  759’
  1.103’
  -
  -
  1.103’
  -
  -
  15’
  -
  3’
  159’
  -
  2.217’
  535’
  197’
  113’
  -
  1.823’
  -
  1.823’
  26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  208’
  -
  -
  -
  53’
  0
  -
  2.217’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
V.V.S. GAARDEN ApS 18.09.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Hasagervej 2 · DK-4930 Maribo 01.10.2013
Maribovej 55 · DK-4990 Sakskøbing 01.01.2007 30.09.2013
Maribovej 55 · DK-4990 Sakskøbing 18.09.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 01.01.2008
453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 01.01.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 18.09.2006 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-22 22.02.2017
2016-04-27 27.04.2016 21.02.2017
2008-06-03 03.06.2008 26.04.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
535.000 DKK 27.04.2016
125.000 DKK 18.09.2006 26.04.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Michael Verner Nielsen 18.09.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Verner Nielsen 18.09.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

V.V.S. GAARDEN ApS

Hasagervej 2
4930 Maribo

CVR

29914249

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. september 2006

P-nummer

1012589340

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

432200
VVS- og blikkenslagerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt at besidde kapitalandel i dattervirksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

535.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej