T. NØRREGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. sep. 2006
 • CVR 29847290

Virksomheden T. NØRREGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vamdrup. De blev etableret i 6. september 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.732 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-24%

Egenkapital

629’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

-2%

Årets resultat

2022-7.732 DKK
2021-6.221 DKK
2020-97.944 DKK
2019-16.853 DKK
2018153.977 DKK
2017374.289 DKK
20164.997 DKK
201594.671 DKK
2014184.272 DKK
2013-11.818 DKK
201220.016 DKK

Likviditetsgrad

76 %

-32%
Svag

Afkastningsgrad

1 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

99 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

638’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7’ DKK

-92%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  0
  -
  -
  0
  -7’
  -
  -7’
  -1’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  631’
  -
  -
  631’
  631’
  -
  -
  -
  -
  1’
  7’
  638’
  125’
  -2’
  -
  -
  629’
  -
  629’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  5’
  2’
  9’
  638’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
T. NØRREGAARD HOLDING ApS 06.09.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Vamdrupvej 11 · DK-6580 Vamdrup 07.10.2020
Vamdrupvej 11 · DK-6580 Vamdrup 01.01.2007 06.10.2020
Vamdrupvej 11 · DK-6580 Vamdrup 06.09.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 06.09.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-09-06 06.09.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 06.09.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.09.2006

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Nørregaard 06.09.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Nørregaard 06.09.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

T. NØRREGAARD HOLDING ApS

Vamdrupvej 11
6580 Vamdrup

CVR

29847290

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. september 2006

P-nummer

1012563406

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at virke som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-