PM Kapitalforvaltning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. aug. 2006
 • CVR 29846286

Virksomheden PM Kapitalforvaltning ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 29. august 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 158.843 DKK, mens den i 2022 var på -9.255 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 673.982 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

674’ DKK

+291%

Egenkapital

8.349’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

728’ DKK

+306%

Årets resultat

2023673.982 DKK
2022-353.365 DKK
202135.075 DKK
2020660.787 DKK
2019200.632 DKK
2018-1.549.633 DKK
2017416.454 DKK
20162.202.173 DKK
20151.351.226 DKK
2014585.562 DKK
2013819.569 DKK
2012-156.345 DKK

Likviditetsgrad

2.669 %

+122%
God

Afkastningsgrad

2 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

96 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.674’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

159’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.674’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  159’
  -
  -
  -
  159’
  -
  -1’
  -
  -1’
  728’
  -
  728’
  -54’
  674’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  207’
  8.674’
  8.674’
  125’
  8.224’
  -
  -
  8.349’
  -
  8.349’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  325’
  8.674’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PM Kapitalforvaltning ApS 07.07.2017
PM HOLDING 2006 ApS 29.08.2006 06.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Søvej 12A · DK-3100 Hornbæk 07.07.2017
Søbakken 1B · DK-3100 Hornbæk 13.11.2015 06.07.2017
Søhusvej 1B · DK-3100 Hornbæk 29.08.2006 12.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 29.08.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-07 07.07.2017
2013-03-11 11.03.2013 06.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.08.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Christina Achton Friis 03.05.2016
Peter Morell Hansen 29.08.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Morell Hansen 13.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PM Kapitalforvaltning ApS

Søvej 12
3100 Hornbæk

CVR

29846286

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. august 2006

P-nummer

1012558402

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og finansiering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-