JL NIELSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. aug. 2006
 • CVR 29844712

Virksomheden JL NIELSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sunds. De blev etableret i 21. august 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.125 DKK, mens den i 2022 var på -4.878 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.524 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

-98%

Egenkapital

887’ DKK

-11%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

5’ DKK

-98%

Årets resultat

20234.524 DKK
2022256.541 DKK
2021202.836 DKK
2020163.800 DKK
2019130.606 DKK
2018338.752 DKK
20179.710 DKK
2016168.472 DKK
2015114.051 DKK
201472.805 DKK
201310.720 DKK
2012105.633 DKK

Likviditetsgrad

1.333 %

+27%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

936’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

650’ DKK

+26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  6’
  0
  4’
  10’
  5’
  -
  5’
  0
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  286’
  -
  -
  286’
  286’
  -
  -
  209’
  138’
  168’
  650’
  936’
  125’
  483’
  118’
  -
  887’
  -
  887’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  936’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JL NIELSEN HOLDING ApS 21.08.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Nørremarkvej 7 · DK-7451 Sunds 04.10.2019
Nørremarkvej 8 · DK-7451 Sunds 18.11.2015 03.10.2019
Nørremarkvej 7 · DK-7451 Sunds 06.06.2008 17.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 21.08.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-21 21.11.2016
2006-08-21 21.08.2006 20.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.08.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 21.08.2006

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Nielsen 21.08.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Nielsen 21.08.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JL NIELSEN HOLDING ApS

Nørremarkvej 7
7451 Sunds

CVR

29844712

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. august 2006

P-nummer

1012553338

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve og besidde fast ejendom og værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-