GUWI HOLDING ApS

UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • APS
 • Etableret 20. jul. 2006
 • CVR 29843244

Virksomheden GUWI HOLDING ApS befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i Hundested. De blev etableret i 20. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

15’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
2018-5.000 DKK
2017-23.852 DKK
2016-4.478 DKK
2015-60.299 DKK
2014-37.516 DKK
201392.960 DKK
201229.996 DKK

Likviditetsgrad

48 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

84 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

17’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  17’
  125’
  -110’
  -
  -
  15’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  17’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GUWI HOLDING ApS 20.07.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Kabbelejevej 2 · DK-3390 Hundested 01.01.2007
Kabbelejevej 2 · DK-3390 Hundested 20.07.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
811000 Kombinerede serviceydelser 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.07.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-03-04 04.03.2015
2006-07-20 20.07.2006 03.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.07.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 07.02.2024
Selskabet tegnes af en direktør. 20.07.2006 06.02.2024

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Rolsted 20.07.2006
Dennis Rolsted 20.07.2006 07.02.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Rolsted 20.07.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GUWI HOLDING ApS

Kabbelejevej 2
3390 Hundested

CVR

29843244

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juli 2006

P-nummer

1012549144

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

811000
Kombinerede serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

47984647

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre virksomheder og selskaber med henblik på langsigtet investering.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-