CN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2006
 • CVR 29842388

Virksomheden CN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fårvang. De blev etableret i 1. september 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.000 DKK, mens den i 2022 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.944 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+24%

Egenkapital

1.673’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

+24%

Årets resultat

2023-4.944 DKK
2022-6.513 DKK
2021-13.596 DKK
2020-20.193 DKK
2019280.438 DKK
2018322.821 DKK
2017361.954 DKK
2016462.131 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-70.350 DKK

Likviditetsgrad

2.216 %

+173%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-7%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.730’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.283’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  0
  -
  -
  0
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  448’
  -
  -
  448’
  448’
  -
  -
  1.250’
  2’
  7’
  1.283’
  1.730’
  125’
  1.487’
  61’
  -
  1.673’
  -
  1.673’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  58’
  1.730’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CN HOLDING ApS 01.09.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Tvilum Kirkevej 4 · DK-8882 Fårvang 01.01.2007
Tvilum Kirkevej 4 · DK-8882 Fårvang 01.09.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 01.09.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-26 26.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.09.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 26.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Nedergård 01.09.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Nedergård 01.09.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CN HOLDING ApS

Tvilum Kirkevej 4
8882 Fårvang

CVR

29842388

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2006

P-nummer

1012547338

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-