FF ROSE 2007 ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 23. jan. 2007
 • CVR 29833974

Virksomheden FF ROSE 2007 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Assens. De blev etableret i 23. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -56.280 DKK, mens den i 2021 var på -5.665 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 465.839 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

466’ DKK

> +999%

Egenkapital

166’ DKK

+155%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022465.839 DKK
2021-9.446 DKK
2020-11.021 DKK
2019-11.598 DKK
2018-63.051 DKK
2017-6.057 DKK
20165.463 DKK
2015-335.166 DKK
2014-368.983 DKK
2013-44.213 DKK
20125.010 DKK

Likviditetsgrad

115 %

+186%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

-995%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

13 %

+161%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.309’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-56’ DKK

-893%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.309’ DKK

+88%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -56’
  -
  -
  -
  -56’
  0
  -41’
  -
  -41’
  -
  -
  -
  -
  466’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.309’
  -
  1.309’
  1.309’
  125’
  41’
  -
  -
  166’
  -
  166’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  458’
  -
  7’
  13’
  1.143’
  1.309’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FF ROSE 2007 ApS 23.01.2007 11.03.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Sø Søbyvej 40 · DK-5610 Assens 09.08.2015 11.03.2024
Sø Søbyvej 33 · DK-5610 Assens 23.01.2007 08.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020 11.03.2024
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 23.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-01-23 23.01.2007 11.03.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.01.2007 11.03.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.01.2007 25.01.2024

Direktører

Navn Fra Til
Michael Rose Jensen 23.01.2007
Michael Rose Jensen 23.01.2007 11.03.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Rose Jensen 23.01.2007
Michael Rose Jensen 23.01.2007 11.03.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FF ROSE 2007 ApS

Sø Søbyvej 40
5610 Assens

CVR

29833974

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. januar 2007

P-nummer

1013005016

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb, slag, administration og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-