ANNELISE PILEGÅRD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2006
 • CVR 29833028

Virksomheden ANNELISE PILEGÅRD ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Søndersø. De blev etableret i 19. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 341.850 DKK, mens den i 2022 var på 339.711 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.431 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

45’ DKK

> +999%

Egenkapital

13.627’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-99’ DKK

+30%

Årets resultat

202345.431 DKK
2022-3.435 DKK
2021-928.560 DKK
2020350.703 DKK
2019-59.836 DKK
2018-19.745 DKK
201762.593 DKK
2016194.455 DKK
201545.490 DKK
2014-165.200 DKK
2013247.102 DKK
2012-161.984 DKK

Likviditetsgrad

935 %

+75%
God

Afkastningsgrad

-3 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

14.391’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

342’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

664’ DKK

-46%

Tilgodehavende

6.209’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  342’
  -
  -251’
  -
  -385’
  298’
  -11’
  -
  287’
  -99’
  -
  -99’
  -144’
  45’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  8.182’
  -
  -
  -
  -
  8.182’
  -
  -
  169’
  5.504’
  536’
  6.209’
  14.391’
  125’
  13.502’
  -
  -
  13.627’
  -
  13.627’
  100’
  100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  207’
  664’
  14.391’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ANNELISE PILEGÅRD ApS 19.12.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Vedbyvej 26 · DK-5471 Søndersø 29.06.2020
Vedbyvej 26 · DK-5471 Søndersø 24.02.2020 28.06.2020
Vedbyvej 26 · DK-5471 Søndersø 31.10.2018 23.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.05.2013
15000 Blandet drift 01.01.2008 30.04.2013
13000 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 01.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-10 10.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 10.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Annelise Pilegaard 19.12.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Annelise Pilegaard 19.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ANNELISE PILEGÅRD ApS

Vedbyvej 26
5471 Søndersø

CVR

29833028

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2006

P-nummer

1012901921

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

64892199

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed, udlejning og investering, samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-