SIMPLEARTS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. dec. 2006
 • CVR 29830878

Virksomheden SIMPLEARTS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 29. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.680 DKK, mens den i 2022 var på -4.150 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 62.364 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

62’ DKK

-68%

Egenkapital

338’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

62’ DKK

-68%

Årets resultat

202362.364 DKK
2022196.592 DKK
202126.188 DKK
2020-135.397 DKK
2019-73.647 DKK
2018150.626 DKK
201733.016 DKK
2016169.271 DKK
20151.332 DKK
2014-91.730 DKK
2013-86.498 DKK
201233.024 DKK

Likviditetsgrad

58 %

-45%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-29%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

74 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

460’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

70’ DKK

-66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  6’
  -6’
  -
  0
  62’
  -
  62’
  -
  62’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  390’
  390’
  -
  -
  -
  -
  1’
  70’
  460’
  125’
  154’
  59’
  -
  338’
  -
  338’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  118’
  122’
  460’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SIMPLEARTS HOLDING ApS 29.12.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Borups Alle 113 · DK-2000 Frederiksberg 03.01.2007
Borups Alle 113 · DK-2000 Frederiksberg 29.12.2006 02.01.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 29.12.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-24 24.11.2015
2006-12-29 29.12.2006 23.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.12.2006

Direktører

Navn Fra Til
Michael la Cour Ditlevsen 29.12.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael la Cour Ditlevsen 29.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SIMPLEARTS HOLDING ApS

Borups Alle 113
2000 Frederiksberg

CVR

29830878

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. december 2006

P-nummer

1012890423

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i Resetfilm ApS, CVR-nr. 27653154 samt investering i værdipapirer og fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-