PVL HOLDING 2007 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2007
 • CVR 29830509

Virksomheden PVL HOLDING 2007 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Storvorde. De blev etableret i 1. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -17.703 DKK, mens den i 2022 var på -27.776 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 70.908 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

71’ DKK

+151%

Egenkapital

2.156’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

90’ DKK

+150%

Årets resultat

202370.908 DKK
2022-140.072 DKK
2021264.074 DKK
2020-144.445 DKK
201959.674 DKK
201845.446 DKK
2017109.951 DKK
2016-52.685 DKK
2015151.789 DKK
201469.281 DKK
2013-14.494 DKK
2012-185.976 DKK

Likviditetsgrad

1.694 %

-39%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.163’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

+36%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

127’ DKK

-39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -18’
  108’
  0
  -
  108’
  90’
  -
  90’
  -19’
  71’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.036’
  2.036’
  -
  -
  -
  -
  41’
  127’
  2.163’
  125’
  1.913’
  118’
  -
  2.156’
  -
  2.156’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  8’
  2.163’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PVL HOLDING 2007 ApS 01.01.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Skomagerstien 9B · DK-9280 Storvorde 01.01.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-12 12.12.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 12.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Per Vinther Larsen 01.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Vinther Larsen 01.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PVL HOLDING 2007 ApS

Skomagerstien 9
9280 Storvorde

CVR

29830509

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2007

P-nummer

1012885608

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formuepleje

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-