BENNY ØRUM HANSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2006
 • CVR 29829969

Virksomheden BENNY ØRUM HANSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 18. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -36.283 DKK, mens den i 2022 var på -43.303 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 81.734 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

82’ DKK

+129%

Egenkapital

3.112’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

105’ DKK

+128%

Årets resultat

202381.734 DKK
2022-280.906 DKK
2021438.482 DKK
202061.615 DKK
2019300.167 DKK
2018157.716 DKK
2017212.429 DKK
2016119.995 DKK
2015208.279 DKK
2014232.022 DKK
2013166.285 DKK
2012-346.512 DKK

Likviditetsgrad

1.055 %

-7%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.438’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-36’ DKK

+16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.438’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -36’
  -
  -
  -
  -36’
  189’
  -48’
  -
  141’
  105’
  -
  105’
  -23’
  82’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  3.438’
  3.438’
  125’
  2.987’
  -
  -
  3.112’
  -
  3.112’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  326’
  3.438’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BENNY ØRUM HANSEN HOLDING ApS 18.12.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Blegbanken 3C · DK-7100 Vejle 05.12.2023
Højderyggen 10 · DK-7120 Vejle Øst 01.01.2007 04.12.2023
undefined 10 · DK-undefined undefined 18.12.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 01.01.2008 19.12.2019
980000 Uoplyst 18.12.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-12-18 18.12.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 18.12.2006

Direktører

Navn Fra Til
Benny Ørum Hansen 18.12.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Benny Ørum Hansen 28.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BENNY ØRUM HANSEN HOLDING ApS

Blegbanken 3
7100 Vejle

CVR

29829969

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2006

P-nummer

1012881505

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i anparter og øvrige værdipapirer samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-