NAUTA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2006
 • CVR 29828709

Virksomheden NAUTA ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 19. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 273.447 DKK, mens den i 2020 var på -35.565 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 175.777 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

176’ DKK

> +999%

Egenkapital

936’ DKK

+23%

Omsætning

-

Resultat før skat

167’ DKK

> +999%

Årets resultat

2021175.777 DKK
20206.146 DKK
2019-4.454.367 DKK
2018-28.012 DKK
2017285.206 DKK
2016256.574 DKK
20151.820.301 DKK
20141.240.503 DKK
20132.760.680 DKK
2012305.793 DKK

Likviditetsgrad

233 %

+139%
God

Afkastningsgrad

24 %

+751%
God

Soliditetsgrad

82 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.139’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

273’ DKK

+869%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

473’ DKK

+137%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  273’
  -
  -
  -
  273’
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  167’
  -9’
  176’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  665’
  665’
  -
  60’
  -
  199’
  205’
  473’
  1.139’
  125’
  754’
  57’
  -
  936’
  -
  936’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  101’
  203’
  1.139’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NAUTA ApS 18.06.2013
CARL ERIK KJÆRSGAARD CONSULTING ApS 05.02.2007 17.06.2013
CARL ERIK KJÆRSGAARD CONSULTING ApS UNDER STIFTELSE 19.12.2006 04.02.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 193 · DK-2900 Hellerup 12.04.2013
Valeursvej 6 · DK-2900 Hellerup 19.12.2006 11.04.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 02.01.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 01.01.2008
980000 Uoplyst 19.12.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-16 16.03.2016
2013-06-18 18.06.2013 15.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 18.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Carl Erik Kjærsgaard 19.12.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carl Erik Kjærsgaard 19.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NAUTA ApS

Strandvejen 193
2900 Hellerup

CVR

29828709

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2006

P-nummer

1012880320

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cek@grey.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivnings- og investeringsvirksomhed, at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed efter direktionens skøn forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-