STIGSHØJ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2006
 • CVR 29615926

Virksomheden STIGSHØJ ApS befinder sig i branchen "Avl af pelsdyr mv." og har adresse i Stenlille. De blev etableret i 12. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 531 DKK, mens den i 2021 var på -23.985 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.672 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

+100%

Egenkapital

1.119’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+100%

Årets resultat

20221.672 DKK
2021-2.296.417 DKK
2020-89.986 DKK
20193.743.977 DKK
2018-15.651 DKK
2017-1.080.913 DKK
2016-35.683 DKK
20152.102.529 DKK
20144.574.084 DKK
2013738.196 DKK
20124.128.739 DKK

Likviditetsgrad

10.504 %

+28%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

81 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.387’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

1’ DKK

+102%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.387’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  17’
  0
  -18’
  -2’
  -2’
  -
  -2’
  -3’
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  1.229’
  127’
  1.387’
  1.387’
  125’
  994’
  -
  -
  1.119’
  -
  1.119’
  254’
  254’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  1.387’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STIGSHØJ ApS 20.01.2010
KIDA TRÅD ApS 12.06.2006 19.01.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Ostrupvej 19 · DK-4295 Stenlille 05.02.2010
Prangervej 1 · DK-8620 Kjellerup 01.01.2007 04.02.2010
Prangervej 1 · DK-8620 Kjellerup 12.06.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
14920 Avl af pelsdyr mv. 05.02.2010
475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 01.01.2008 04.02.2010
524100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 12.06.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-04-01 01.04.2015
2010-01-20 20.01.2010 31.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.06.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 20.01.2010

Direktører

Navn Fra Til
Kim Feldborg Rasmussen 01.01.2010
Peter Ølgaard 12.06.2006 20.12.2021
Kaj Ølgaard Nielsen 12.06.2006 01.01.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Ølgaard 12.06.2016 20.12.2021
Kim Feldborg Rasmussen 12.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STIGSHØJ ApS

Ostrupvej 19
4295 Stenlille

CVR

29615926

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2006

P-nummer

1012328776

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • KIDA TRÅD ApS

Branchekode

14920
Avl af pelsdyr mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

57804393

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive pelsdyrfarm, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-