H.J.JUHL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. maj 2006
 • CVR 29614741

Virksomheden H.J.JUHL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Toftlund. De blev etableret i 1. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -21.871 DKK, mens den i 2022 var på -34.966 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -127.798 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-128’ DKK

+16%

Egenkapital

2.633’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-128’ DKK

+17%

Årets resultat

2023-127.798 DKK
2022-152.444 DKK
2021277.629 DKK
2020-176.300 DKK
2019-31.780 DKK
201821.995 DKK
2017-530.999 DKK
2016-231.903 DKK
2015-30.532 DKK
2014-473.275 DKK
2013-161.983 DKK
2012381.291 DKK

Likviditetsgrad

8.202 %

+21%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+37%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.666’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

+37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.666’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -22’
  -
  -106’
  -
  -106’
  -128’
  -
  -128’
  -
  -128’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  9’
  2.666’
  2.666’
  125’
  2.008’
  500’
  -
  2.633’
  -
  2.633’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  -
  33’
  2.666’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
H.J.JUHL HOLDING ApS 01.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Mandbjerg Syd 10 · DK-6520 Toftlund 01.01.2007
Mandbjerg Syd 10 · DK-6520 Toftlund 01.05.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.05.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-10-14 14.10.2016
2006-05-01 01.05.2006 13.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.05.2006

Direktører

Navn Fra Til
Hans Jørgen Juhl 01.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Jørgen Juhl 01.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

H.J.JUHL HOLDING ApS

Mandbjerg Syd 10
6520 Toftlund

CVR

29614741

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2006

P-nummer

1012324428

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-