J. A. LARSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jun. 2006
 • CVR 29613613

Virksomheden J. A. LARSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 9. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 303.764 DKK, mens den i 2021 var på 215.407 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 248.707 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

249’ DKK

+38%

Egenkapital

999’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

174’ DKK

+78%

Årets resultat

2022248.707 DKK
2021180.155 DKK
2020216.122 DKK
2019-21.585 DKK
201881.683 DKK
201779.492 DKK
201698.691 DKK
2015-135.885 DKK
201456.000 DKK
2013-55.968 DKK
201283.809 DKK

Likviditetsgrad

113 %

-5%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+104%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

24 %

+79%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.201’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

304’ DKK

+41%

Gældsforpligtelser

3.166’ DKK

-34%

Tilgodehavende

2.338’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  304’
  -
  -8’
  -
  296’
  -
  -
  19’
  19’
  174’
  -
  174’
  -74’
  249’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.863’
  -
  -
  -
  -
  1.863’
  -
  -
  -
  2’
  2.307’
  2.338’
  4.201’
  125’
  874’
  -
  -
  999’
  -
  999’
  36’
  36’
  -
  -
  -
  -
  1.102’
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  2.064’
  4.201’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. A. LARSEN HOLDING ApS 09.06.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Læssøegade 165 · DK-5230 Odense M 16.05.2019
Dalumgårds Allé 27 · DK-5250 Odense SV 09.06.2006 15.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 02.01.2012
999999 Uoplyst 01.01.2008 01.01.2012
980000 Uoplyst 09.06.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-12-30 30.12.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.06.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af to direktører i forening. 30.12.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jim Allan Larsen 09.06.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jim Allan Larsen 09.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. A. LARSEN HOLDING ApS

Læssøegade 165
5230 Odense M

CVR

29613613

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juni 2006

P-nummer

1012321143

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • CONTACT DESIGN ApS
 • TOFT KONSULANCE ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

io@jalarsen.dk

Telefon

40110005

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, erhverve og eje fast ejendom, købe og sælge værdipapirer og at yde strategisk og administrativ rådgivning samt i forbindelse dermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af to direktører i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-