FREDERIKSTORV 8 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jun. 2006
 • CVR 29610517

Virksomheden FREDERIKSTORV 8 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Allerød. De blev etableret i 7. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.456 DKK, mens den i 2021 var på -8.755 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -331.774 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-332’ DKK

-281%

Egenkapital

2.335’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-432’ DKK

-284%

Årets resultat

2022-331.774 DKK
2021182.989 DKK
2020420.251 DKK
201928.889 DKK
2018-303.908 DKK
2017-6.712 DKK
2016-19.628 DKK
20151.210.113 DKK
2014938.694 DKK
2013875.963 DKK
2012-811.641 DKK

Likviditetsgrad

23.446 %

+116%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.345’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.345’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  126’
  -547’
  -
  -421’
  -432’
  -
  -432’
  -100’
  -332’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  2.345’
  2.345’
  250’
  1.226’
  210’
  -
  2.335’
  -
  2.335’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  10’
  -
  10’
  2.345’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FREDERIKSTORV 8 ApS 07.06.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Skovvejen 5 · DK-3450 Allerød 07.02.2021
Gøgevang 7 · DK-3450 Allerød 14.03.2010 06.02.2021
Langesvej 35 · DK-3400 Hillerød 07.06.2006 13.03.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2016
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008 30.12.2016
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 07.06.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-27 27.12.2016
2006-06-07 07.06.2006 26.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 07.06.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening 07.06.2006

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Vesterager Nielsen 07.06.2006
Jens Vesterager Nielsen 07.06.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Vesterager Nielsen 07.06.2006
Jens Vesterager Nielsen 07.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FREDERIKSTORV 8 ApS

Skovvejen 5
3450 Allerød

CVR

29610517

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 2006

P-nummer

1012312799

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

goegevang7@gmail.com

Telefon

26357281

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve formuepleje.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja