NO-X-CUSE INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. maj 2006
 • CVR 29603375

Virksomheden NO-X-CUSE INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 22. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.508 DKK, mens den i 2022 var på -6.675 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 845.336 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

845’ DKK

+150%

Egenkapital

1.311’ DKK

+113%

Omsætning

-

Resultat før skat

850’ DKK

Årets resultat

2023845.336 DKK
2022338.287 DKK
2021238.649 DKK
2020138.353 DKK
2019200.412 DKK
2018-24.489 DKK
201785.677 DKK
2016663.299 DKK
2015420.178 DKK
2014600.002 DKK
2013498.859 DKK
2012298.444 DKK

Likviditetsgrad

8.097 %

+146%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.324’ DKK

+111%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-27%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.074’ DKK

+185%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  59’
  0
  -
  59’
  850’
  -
  850’
  -5’
  845’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  250’
  250’
  -
  -
  -
  -
  809’
  1.074’
  1.324’
  250’
  1.000’
  61’
  -
  1.311’
  -
  1.311’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  -
  13’
  1.324’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NO-X-CUSE INVEST ApS 22.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Thorvaldsensvej 29B · DK-1871 Frederiksberg C 20.10.2018
Thorvaldsensvej 29B · DK-1871 Frederiksberg C 22.05.2006 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 22.05.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-14 14.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 22.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Bo Rasmussen 22.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Rasmussen 22.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NO-X-CUSE INVEST ApS

Thorvaldsensvej 29
1871 Frederiksberg C

CVR

29603375

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2006

P-nummer

1012297331

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i virksomheder, ejendomme og værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-