NØRULF HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. maj 2006
 • CVR 29602573

Virksomheden NØRULF HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nordborg. De blev etableret i 29. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.011 DKK, mens den i 2021 var på -15.047 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.634.048 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.634’ DKK

+17%

Egenkapital

12.559’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.644’ DKK

+16%

Årets resultat

20221.634.048 DKK
20211.392.618 DKK
20201.215.484 DKK
20191.111.213 DKK
20181.012.055 DKK
2017579.430 DKK
2016663.153 DKK
2015875.628 DKK
201464.298 DKK
20131.073.799 DKK
20121.305.302 DKK

Likviditetsgrad

1.014 %

+24%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.187’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+27%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.364’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  8’
  -
  49’
  57’
  1.644’
  -
  1.644’
  -10’
  1.634’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.823’
  -
  -
  6.823’
  6.823’
  -
  -
  5.152’
  824’
  389’
  6.364’
  13.187’
  125’
  5.863’
  236’
  -
  12.559’
  -
  12.559’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  628’
  13.187’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NØRULF HOLDING ApS 29.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Stolbro Gade 23 · DK-6430 Nordborg 20.10.2018
Stolbro Gade 23 · DK-6430 Nordborg 01.01.2007 19.10.2018
Stolbro Gade 23 · DK-6430 Nordborg 29.05.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 29.05.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-05-29 29.05.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 29.05.2006

Direktører

Navn Fra Til
Ulf Mechlenborg Nørulf 29.05.2006
Rolf Mechlenborg Nørulf 29.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulf Mechlenborg Nørulf 29.05.2006
Rolf Mechlenborg Nørulf 29.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NØRULF HOLDING ApS

Stolbro Gade 23
6430 Nordborg

CVR

29602573

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. maj 2006

P-nummer

1012295177

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja