MUNCHHAUSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. maj 2006
 • CVR 29601593

Virksomheden MUNCHHAUSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 23. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.750 DKK, mens den i 2021 var på -1.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.754 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

0%

Egenkapital

-653’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

0%

Årets resultat

2022-1.754 DKK
2021-1.759 DKK
2020-18.750 DKK
2019-6.250 DKK
2018-1.500 DKK
2017-10.806 DKK
2016-11.192 DKK
2015-3.307.581 DKK
2014-495.381 DKK
2013-3.016 DKK
2012-21.977 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-121 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

540’ DKK

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-75%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  540’
  -
  -
  540’
  540’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  540’
  250’
  -903’
  -
  -
  -653’
  -
  -653’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  342’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.193’
  540’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MUNCHHAUSEN HOLDING ApS 23.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Gersonsvej 29 · DK-2900 Hellerup 02.07.2013
Biskop Svanes Vej 22A · DK-3460 Birkerød 01.01.2007 01.07.2013
Biskop Svanes Vej 22A · DK-3460 Birkerød 23.05.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 23.05.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-05-23 23.05.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 23.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 23.05.2006

Direktører

Navn Fra Til
Peter Munch Andersen 23.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Munch Andersen 23.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MUNCHHAUSEN HOLDING ApS

Gersonsvej 29
2900 Hellerup

CVR

29601593

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. maj 2006

P-nummer

1012292607

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde anparter eller aktier i andre selskaber og investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-