RIKA EJENDOMSADMINISTRATION ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. maj 2006
 • CVR 29540969

Virksomheden RIKA EJENDOMSADMINISTRATION ApS befinder sig i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis" og har adresse i Sæby. De blev etableret i 23. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 66.173 DKK, mens den i 2021 var på 3.227 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 57.833 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

58’ DKK

+603%

Egenkapital

186’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

74’ DKK

+603%

Årets resultat

202257.833 DKK
20218.227 DKK
202025.511 DKK
201915.681 DKK
201858.115 DKK
201749.198 DKK
201637.271 DKK
201570.952 DKK
201457.836 DKK
201333.768 DKK
2012-28.679 DKK

Likviditetsgrad

316 %

+27%
God

Afkastningsgrad

24 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

68 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

271’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

66’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

271’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  66’
  -
  -
  -
  66’
  8’
  0
  -
  8’
  74’
  -
  74’
  -16’
  58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  249’
  -
  19’
  271’
  271’
  125’
  11’
  50’
  -
  186’
  -
  186’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  -
  86’
  271’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RIKA EJENDOMSADMINISTRATION ApS 11.03.2013
CONBOSS ApS 23.05.2006 10.03.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Gasværksvej 3 · DK-9300 Sæby 07.09.2022
Erhvervsparken 15 · DK-9700 Brønderslev 02.04.2020 06.09.2022
Ådalen 111 · DK-9700 Brønderslev 17.12.2019 01.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 14.03.2013
712090 Anden måling og teknisk analyse 01.01.2008 13.03.2013
743090 Anden måling og teknisk analyse 23.05.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-11 11.03.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Richard Ingemann Christensen 11.03.2013
Thorkild Bach 23.05.2006 11.03.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Richard Ingemann Christensen 01.01.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RIKA EJENDOMSADMINISTRATION ApS

Gasværksvej 3
9300 Sæby

CVR

29540969

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. maj 2006

P-nummer

1012286429

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • RIKA BOLIG ApS

Branchekode

683210
Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@rikabolig.dk

Telefon

98462600

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve ejendomsadministration samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-