MARKETING RESOURCE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. maj 2006
 • CVR 29538832

Virksomheden MARKETING RESOURCE ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 8. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 11.062 DKK, mens den i 2021 var på 19.142 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.281 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

10’ DKK

-45%

Egenkapital

90’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

10’ DKK

-45%

Årets resultat

202210.281 DKK
202118.565 DKK
202012.277 DKK
2019-42.284 DKK
2018-29.845 DKK
201785.567 DKK
201644.975 DKK
2015-22.995 DKK
2014-35.225 DKK
201328.969 DKK
2012-66.728 DKK

Likviditetsgrad

430 %

+32%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

77 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

117’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

11’ DKK

-42%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

117’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  10’
  -
  10’
  -
  10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  16’
  -
  95’
  117’
  117’
  125’
  -35’
  -
  -
  90’
  -
  90’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  117’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARKETING RESOURCE ApS 08.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Syrenbakken 4 · DK-3460 Birkerød 01.01.2007
Syrenbakken 4 · DK-3460 Birkerød 08.05.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 01.01.2008
744010 Reklamebureauvirksomhed 01.06.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 08.05.2006 31.05.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-05-08 08.05.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 08.05.2006

Direktører

Navn Fra Til
Casper Norden Guldbrandsen 08.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Casper Norden Guldbrandsen 08.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARKETING RESOURCE ApS

Syrenbakken 4
3460 Birkerød

CVR

29538832

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. maj 2006

P-nummer

1012281737

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor marketing.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-