MIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. maj 2006
 • CVR 29535884

Virksomheden MIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 18. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 25.476 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

25’ DKK

+141%

Egenkapital

1.929’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

25’ DKK

+141%

Årets resultat

202325.476 DKK
2022-62.153 DKK
202189.624 DKK
2020-15.705 DKK
2019-1.234 DKK
201884.296 DKK
2017115.646 DKK
2016-110.101 DKK
201586.724 DKK
201498.270 DKK
201387.618 DKK
2012-6.931 DKK

Likviditetsgrad

10.106 %

+644%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.934’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

506’ DKK

+631%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  25’
  -
  25’
  -
  25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.429’
  1.429’
  -
  -
  -
  -
  506’
  506’
  1.934’
  125’
  957’
  59’
  -
  1.929’
  -
  1.929’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  1.934’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS 18.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Kornblomstvej 103 · DK-9000 Aalborg 03.12.2021
Ålholmvej 38 · DK-2500 Valby 29.01.2020 02.12.2021
Ordrupvej 6 · DK-2920 Charlottenlund 28.10.2016 28.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.05.2020
620100 Computerprogrammering 29.01.2020 30.04.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 28.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-01 01.05.2020
2020-01-29 29.01.2020 30.04.2020
2015-11-27 27.11.2015 28.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 18.05.2006

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Skare Jørgensen 28.11.2007
Thomas Jørgensen 18.05.2006 28.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Skare Jørgensen 18.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS

Kornblomstvej 103
9000 Aalborg

CVR

29535884

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. maj 2006

P-nummer

1012273726

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

52716794

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-