ADYMO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. maj 2006
 • CVR 29534772

Virksomheden ADYMO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skals. De blev etableret i 9. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -243 DKK, mens den i 2022 var på -987 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 35.002 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

35’ DKK

-15%

Egenkapital

130’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

35’ DKK

-14%

Årets resultat

202335.002 DKK
202241.210 DKK
2021-11.704 DKK
202012.352 DKK
201916.100 DKK
2018-516 DKK
2017124.070 DKK
20161.057 DKK
2015896 DKK
20148.767 DKK
201330.609 DKK
201243.763 DKK

Likviditetsgrad

13 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+76%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

23 %

-17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

560’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+75%

Gældsforpligtelser

430’ DKK

+8%

Tilgodehavende

55’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  35’
  35’
  35’
  -
  35’
  0
  35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  160’
  345’
  -
  -
  345’
  506’
  -
  -
  -
  0
  54’
  55’
  560’
  125’
  5’
  -
  -
  130’
  -
  130’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  429’
  -
  -
  -
  1’
  -
  430’
  560’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ADYMO HOLDING ApS 09.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Nørreballe 84 · DK-8832 Skals 14.03.2023
Nørreballe 84 · DK-8832 Skals 13.03.2023 13.03.2023
Nørreballe 84 · DK-8832 Skals 24.09.2014 12.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 09.05.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-11-16 16.11.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.11.2009

Direktører

Navn Fra Til
Aage Kristensen 09.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Kristensen 09.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ADYMO HOLDING ApS

Nørreballe 84
8832 Skals

CVR

29534772

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. maj 2006

P-nummer

1012269656

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Adymo Montage ApS

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-