Kirstinehøj 71 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. maj 2006
 • CVR 29532737

Virksomheden Kirstinehøj 71 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Dragør. De blev etableret i 11. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 334.160 DKK, mens den i 2021 var på 168.067 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 155.381 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

155’ DKK

+453%

Egenkapital

7.828’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

221’ DKK

+259%

Årets resultat

2022155.381 DKK
202128.108 DKK
20205.826 DKK
20199.423.635 DKK
2018272.483 DKK
2017-4.208 DKK
2016-3.750 DKK
2015-3.750 DKK
2014-10.700 DKK
2013219.079 DKK
2012-56.467 DKK

Likviditetsgrad

154 %

+49%
God

Afkastningsgrad

3 %

+276%
Svag

Soliditetsgrad

94 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.366’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

334’ DKK

+99%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

828’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  334’
  -
  -107’
  -
  227’
  6’
  -12’
  -
  -6’
  221’
  -
  221’
  -66’
  155’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  32’
  -
  7.537’
  -
  -
  -
  -
  7.537’
  -
  49’
  -
  -
  773’
  828’
  8.366’
  125’
  7.703’
  -
  -
  7.828’
  -
  7.828’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  238’
  -
  -
  66’
  18’
  49’
  537’
  8.366’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kirstinehøj 71 ApS 04.10.2022
CLAUSEN EJENDOMME ApS 01.07.2007 03.10.2022
ODC 1 ApS 11.05.2006 30.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Haarlem Alle 37 · DK-2791 Dragør 02.04.2008
Bergensgade 10 · DK-2100 København Ø 25.10.2007 01.04.2008
Amaliegade 12 · DK-1256 København K 11.05.2006 24.10.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.10.2018
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.09.2018
980000 Uoplyst 11.05.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-04 04.10.2022
2017-12-12 12.12.2017 03.10.2022
2007-07-01 01.07.2007 11.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.07.2007

Direktører

Navn Fra Til
Frank Albert Clausen 01.07.2007
Olav Classen 11.05.2006 01.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Monica Bille Clausen 26.06.2017
Frank Albert Clausen 26.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kirstinehøj 71 ApS

Haarlem Alle 37
2791 Dragør

CVR

29532737

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. maj 2006

P-nummer

1012263941

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt efter direktionens opfattelse dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-