MMML HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. maj 2006
 • CVR 29532648

Virksomheden MMML HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Stenløse. De blev etableret i 11. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.750 DKK, mens den i 2022 var på -9.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.968 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12’ DKK

-64%

Egenkapital

75’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

9’ DKK

-54%

Årets resultat

202311.968 DKK
202233.382 DKK
2021164.847 DKK
2020-77.878 DKK
201988.337 DKK
2018-12.987 DKK
2017-10.946 DKK
2016-177.087 DKK
201519.451 DKK
201455.553 DKK
20139.554 DKK
20122.486.553 DKK

Likviditetsgrad

13 %

-25%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

26 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

290’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

214’ DKK

+1%

Tilgodehavende

27’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  24’
  9’
  -
  9’
  -3’
  12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  263’
  -
  -
  263’
  263’
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  290’
  125’
  -150’
  -
  -
  75’
  -
  75’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  183’
  -
  -
  -
  11’
  12’
  205’
  290’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MMML HOLDING ApS 11.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Knud Bro Alle 5G · DK-3660 Stenløse 03.06.2015
Ågårdsvej 7 · DK-3660 Stenløse 01.01.2007 02.06.2015
Ågårdsvej 7 · DK-3660 Stenløse 11.05.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.05.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-29 29.11.2017
2006-05-11 11.05.2006 28.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.05.2006

Direktører

Navn Fra Til
Martin Høyer 11.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Høyer 11.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MMML HOLDING ApS

Knud Bro Alle 5
3660 Stenløse

CVR

29532648

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. maj 2006

P-nummer

1012263127

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive aktiviteter gennem datterselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-