BO KARLSKOV SIMONSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. maj 2006
 • CVR 29529760

Virksomheden BO KARLSKOV SIMONSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 10. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -161.013 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-161’ DKK

-222%

Egenkapital

-34’ DKK

-127%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-161’ DKK

-222%

Årets resultat

2023-161.013 DKK
2022132.507 DKK
2021-106.499 DKK
2020-80.878 DKK
2019-32.890 DKK
2018134.483 DKK
201795.300 DKK
2016-2.340 DKK
20153.315 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-2.250 DKK

Likviditetsgrad

25 %

-7%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-35 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-294 %

-489%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

12’ DKK

-93%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -161’
  -
  -161’
  0
  -161’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  125’
  -159’
  -
  -
  -34’
  -
  -34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  12’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BO KARLSKOV SIMONSEN HOLDING ApS 10.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Solbakkevej 13 · DK-8600 Silkeborg 18.10.2018
Solbakkevej 13 · DK-8600 Silkeborg 01.01.2007 17.10.2018
Solbakkevej 13 · DK-8600 Silkeborg 10.05.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 10.05.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-13 13.03.2018
2006-05-10 10.05.2006 12.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 10.05.2006

Direktører

Navn Fra Til
Bo Karlskov Simonsen 10.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Karlskov Simonsen 10.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BO KARLSKOV SIMONSEN HOLDING ApS

Solbakkevej 13
8600 Silkeborg

CVR

29529760

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. maj 2006

P-nummer

1012253288

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder besidde aktier og anparter i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-