TOP FINANS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. maj 2006
 • CVR 29525447

Virksomheden TOP FINANS ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 2. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.100 DKK, mens den i 2022 var på -46.251 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.118 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+98%

Egenkapital

395’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-1’ DKK

Årets resultat

2023-1.118 DKK
2022-46.480 DKK
2021-45.595 DKK
20205.209 DKK
201937.474 DKK
2018-162.081 DKK
2017-224 DKK
2016285.935 DKK
2015113.346 DKK
2014220.317 DKK
201369.193 DKK
2012-46.465 DKK

Likviditetsgrad

285 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

65 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

609’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+98%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

609’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  600’
  -
  -
  -
  7’
  609’
  609’
  125’
  270’
  -
  -
  395’
  -
  395’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  130’
  -
  -
  -
  -
  -
  213’
  609’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TOP FINANS ApS 02.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Kongevej 41 · DK-1610 København V 30.11.2020
Gammel Kongevej 41 · DK-1610 København V 02.05.2006 29.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 28.04.2016
999999 Uoplyst 01.01.2008 27.04.2016
980000 Uoplyst 02.05.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-05-02 02.05.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 02.05.2006

Direktører

Navn Fra Til
Martin Fisker 02.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Fisker 02.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TOP FINANS ApS

Gammel Kongevej 41
1610 København V

CVR

29525447

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. maj 2006

P-nummer

1012236286

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dvr@dvr-revision.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og handel.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-