ADYMO MONTAGE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. apr. 2006
 • CVR 29521832

Virksomheden ADYMO MONTAGE ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Skals. De blev etableret i 28. april 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 572.639 DKK, mens den i 2022 var på 695.650 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 35.362 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Aage Kristensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

35’ DKK

-19%

Egenkapital

345’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

45’ DKK

-19%

Årets resultat

202335.362 DKK
202243.750 DKK
2021-12.915 DKK
202013.333 DKK
201914.938 DKK
2018296 DKK
2017128.320 DKK
201614.263 DKK
20152.677 DKK
201410.199 DKK
201335.562 DKK
201248.488 DKK

Likviditetsgrad

211 %

+1%
God

Afkastningsgrad

8 %

-13%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

49 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

701’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

573’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

356’ DKK

-10%

Tilgodehavende

589’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  573’
  -468’
  -51’
  -
  53’
  -
  -7’
  -
  -7’
  45’
  -
  45’
  -10’
  35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  111’
  -
  -
  -
  -
  111’
  -
  42’
  429’
  -
  115’
  589’
  701’
  125’
  220’
  -
  -
  345’
  -
  345’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  76’
  -
  -
  -
  -
  88’
  142’
  280’
  701’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ADYMO MONTAGE ApS 28.04.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Nørreballe 84 · DK-8832 Skals 14.03.2023
Nørreballe 84 · DK-8832 Skals 13.03.2023 13.03.2023
Nørreballe 84 · DK-8832 Skals 24.09.2014 12.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 01.01.2008
454500 Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt 28.04.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-11-16 16.11.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.04.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.11.2009

Direktører

Navn Fra Til
Aage Kristensen 28.04.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Kristensen 09.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ADYMO MONTAGE ApS

Nørreballe 84
8832 Skals

CVR

29521832

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. april 2006

P-nummer

1012225543

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er montage i forbindelse med byggeri.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-