ELKIÆR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. apr. 2006
 • CVR 29520135

Virksomheden ELKIÆR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København N. De blev etableret i 27. april 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.350 DKK, mens den i 2021 var på -3.325 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 40.432 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

40’ DKK

-67%

Egenkapital

1.092’ DKK

-33%

Omsætning

-

Resultat før skat

40’ DKK

-67%

Årets resultat

202240.432 DKK
2021120.728 DKK
2020372.889 DKK
201931.084 DKK
2018214.125 DKK
2017699.580 DKK
2016282.750 DKK
201575.052 DKK
2014-760 DKK
201331.061 DKK
201219.065 DKK

Likviditetsgrad

7.269 %

+473%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-54%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.097’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

337’ DKK

-49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  760’
  760’
  -
  -
  -
  -
  337’
  337’
  1.097’
  125’
  10’
  280’
  -
  1.092’
  -
  1.092’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  5’
  1.097’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ELKIÆR HOLDING ApS 27.04.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Blågårdsgade 29B · DK-2200 København N 11.02.2009
Vesterbrogade 69 · DK-1620 København V 27.04.2006 10.02.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 27.04.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-04-27 27.04.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.04.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.04.2006

Direktører

Navn Fra Til
Lotte Elkjær 27.04.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lotte Elkjær 27.04.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ELKIÆR HOLDING ApS

Blågårdsgade 29
2200 København N

CVR

29520135

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. april 2006

P-nummer

1012220975

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lotte@ee-arkitekter.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-